• Gabinet de Didàctica de Llengües de la UIB

  Aquest bloc (blog o bitàcola) incorpora els continguts de l'apartat El llibre del mes del Gabinet de Didàctica de Llengües del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.
  Creiem que aquesta manera de presentar uns continguts acadèmics ofereix unes possibilitats d'interacció (amb els comentaris, per exemple) a què no arriba la presentació de la informació del web oficial, les quals podran ser profitoses per als usuaris del Gabinet. En resum: és col·laborativa, definible, interactiva i gratuïta.

  El Gabinet de Didàctica de Llengües va ser creat gràcies al conveni pluriennal per al manteniment dels gabinets del Servei Lingüístic, signat el 10 de juliol de 2006 entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la UIB.
  Vol acomplir la finalitat de difondre de manera virtual el material bàsic necessari i útil per a l’aprenentatge de la llengua catalana, dels idiomes moderns i de les llengües orientals.

 • Anuncis

Desembre de 2011

Neurociencia y educación

ORTIZ, T. (2009). Neurociencia y educación. Madrid: Alianza.

Per acabar l’any us recomanam aquest llibre, dirigit tant a pares com a docents interessats en les aportacions de la neurociència a l’educació. L’objectiu del llibre és aproximar la neurociència a la pràctica diària de l’ensenyament d’infants i joves, per això hi podreu trobar les darreres troballes sobre el cervell i la relació que té aquest amb els processos d’aprenentatge.

S’emfatitza l’important paper dels pares en l’educació i la modulació del cervell dels fills; així, es proposen diferents accions per al control del son, l’alimentació, l’ambient emocional, social i familiar dels infants.

A la biblioteca del Gabinet de Didàctica hi trobareu diversos llibres relacionats amb el tema:

 • DAMASIO, A. (2010). I el cervell va crear l’home: sobre com el cervell va generar emocions, sentiments, idees i el jo. Barcelona: Destino.
 • DEHAENE, S. (2007). Les neurones de la lecture. París: Odile Jacob.
 • MARINA J. A. (2011). El cerebro infantil. Barcelona: Ariel.
Anuncis

Novembre de 2011

La biblioteca, el cor de l’escola

CENTELLES, J. (2006). La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat

Aquest mes us recomanam La biblioteca, el cor de l’escola, llibre adreçat a mestres d’educació infantil i primària. Aquesta obra s’estructura en 14 capítols, la lectura dels quals és fàcil, ja que el llenguatge és proper, i és plena d’exemples pràctics.

Primerament es fonamenta de manera teòrica la gran importància de tenir una biblioteca a l’escola, ja que aquest espai és ideal per facilitar la comunicació i l’intercanvi d’informació, potenciar la lectura, la investigació i la recerca d’informació. Per altra banda, es proposen exemples pràctics, idees renovadores, il·lustrades amb imatges, per poder dur a terme activitats a les biblioteques escolars.

A continuació trobaràs recursos web relacionats:

La biblioteca escolar com a eina educativa. Una eina per al desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals

Projecte de lectura per a centres escolars (PLEC)

Bones pràctiques en biblioteques escolars

Octubre de 2011

Libros de texto y enseñanza de la gramática

RIBAS, T. (et al.) (2010). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó.

Per començar el curs escolar, el Gabinet de Didàctica us recomana aquest llibre, dirigit a docents de l’àmbit de la llengua. No es pot negar que la gramàtica és un contingut necessari per a la consolidació de la competència comunicativa i lingüística. A partir d’aquí es fa necessari reflexionar sobre les funcions de la gramàtica en la formació lingüística dels infants i els mètodes d’ensenyament d’aquesta.

L’obra també reflexiona sobre temes tan importants com el model d’educació lingüística que estableix el currículum o la realitat escolar de l’actualitat. Aquesta està basada en el plurilingüisme escolar, que provoca que s’hagin d’ensenyar diverses llengües a la vegada

Libros de texto y enseñanza de la gramática es basa en l’anàlisi, com el títol indica, de llibres de text per, a partir d’aquí, poder millorar la planificació de l’ensenyament de la gramàtica a l’educació secundària, a més de proporcionar criteris de valoració i selecció de materials didàctics.

A continuació t’indicam algunes referències bibliogràfiques que pots trobar al llibre:

 • FONTICH, X. (2006). Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: ICE/Horsori.
 • CAMPS, A.; ZAYAS, F. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Graó.
 • JIMENO, P. (2007). Lengua castellana. La expresión escrita. Educación secundaria. Pamplona. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación.

Setembre de 2011

Les neurones de la lecture

DEHAENE, S. (2007). Les neurones de la lecture. París: Odile Jacob.

El mes de setembre us recomanam aquesta obra de Stanilas Dehaene que suposa una revolució de la didàctica de la llengua. Exposa els darrers descobriments científics sobre la lectura. Aquesta obra només es troba en francès. Va dirigida a totes les persones interessades en el funcionament del cervell i l’ensenyament de la lectura.

Des del punt de vista de la neuropsicologia, l’autor intenta resoldre la qüestió següent: com el nostre cervell de primats aprèn a llegir? Defensa que durant el curt període de temps des de la invenció de l’escriptura, el cervell humà no ha evolucionat. El nostre cervell utilitza la ruta visual per a l’adquisició de la lectura, per això posteriorment ha d’adquirir noves capacitats per desxifrar l’escriptura, la qual cosa suposa un procés lent, parcial i difícil, que explica el fracàs dels infants, i suggereix canvis en l’ensenyament.

Es tracta d’una descripció exhaustiva de les principals qüestions relacionades amb la lectura: Què és la dislèxia? Alguns mètodes d’ensenyament de la lectura són millors que altres? Per què el mètode global és incompatible amb l’arquitectura del nostre cervell? Es fan servir les mateixes regions cerebrals per llegir francès, xinès o hebreu?…

Juliol i Agost de 2011

La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua

BORDONS, G. (et al.) (2009). La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua. Barcelona: Graó.

Per aprofitar l’estiu el Gabinet de Didàctica us recomana aquest llibre que fou el guanyador del premi Escola Normal de la Generalitat de Catalunya, que reconeix la qualitat d’aquesta experiència innovadora en formació inicial del professorat. L’obra es dirigeix a formadors de mestres i professors de secundària, a més dels estudiants d’aquestes professions.

L’objectiu del llibre és aconseguir un canvi d’actitud envers la poesia, i a partir d’aquest canvi, i des d’una perspectiva interdisciplinària, poder renovar l’ensenyament de la llengua partint de la poesia. L’obra s’estructura en dues parts:

 • Actituds i recursos al voltant del gènere poètic: amb l’objectiu de canviar les actituds dels estudiants de Magisteri, aquest té un caire més teòric.
 • Experiències a partir de <www.viulapoesia.com> amb alumnat dels ensenyaments de Mestre: s’exposen les tres experiències concretes en formació inicial de mestres, per tant, té un caràcter més pràctic.

A continuació vegeu els enllaços relacionats amb la temàtica tractada:

Viu la poesia

 Info poesia

 Poesia catalana d’ahir i d’avui

Juny de 2011

Cómo trabajar con la publicidad en el aula. Competencia comunicativa y textos publicitarios

ARCONADA, M. A. (2006). Cómo trabajar con la publicidad en el aula. Competencia comunicativa y textos publicitarios. Barcelona: Graó.

A la societat en què vivim la publicitat forma part de la vida. La trobam a tot arreu, per exemple, a la televisió, a les façanes del carrer, als diaris, a la ràdio, al correu postal, al correu electrònic, als espectacles esportius, al concerts… Per això no la podem eliminar, consegüentment, les aules haurien de ser espais on s’afavorís la lectura crítica del significat dels anuncis.

 Aquest llibre s’adreça als professors que pretenen donar un enfocament global a l’hora d’ensenyar llengua, tenint en compte tant la publicitat impresa com la sonora o l’audiovisual. El llibre s’estructura en tres parts, a més del pròleg i la presentació, aquestes parts són:

 • La publicitat com a estratègia (els objectius de la publicitat).
 • La publicitat com a discurs (els textos publicitaris i els seus llenguatges).
 • La publicitat com a recurs didàctic (els textos publicitaris a les aules de llengua).

 Les dues primeres parts són de caire més teòric i s’hi analitza l’estratègia comunicativa i el discurs cultural que tenen els anuncis, en canvi, la darrera secció és de caire pràctic i s’hi proposen activitats i recursos educatius concrets. En acabar cada bloc l’autor recomana llibres relacionats amb la temàtica, alguns d’aquests són:

 • MOLINÉ, M. (1999). La fuerza de la publicidad. Madrid: Cuadernos Cinco Días.
 • MUELA, C. (2001). La publicidad radiofónica en España. Madrid: EIUSA.
 • KLEIN, N. (2000). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós.

Maig de 2011

Neurodidáctica

NIETO, J. M. (2011). Neurodidáctica. Madrid: CCS.

Aquest mes el Gabinet de Didàctica us recomana el llibre Neurodidáctica, dirigit a psicopedagogs, mestres i professors de qualsevol matèria. L’objectiu d’aquesta publicació és ser un aportació rigorosa i pràctica sobre la interdependència que existeix entre les ciències psicològiques i les pedagògiques. Analitza les repercussions que tenen les investigacions neurocientífiques en la psicodidàctica i en la pràctica educativa.

L’obra consta d’un total de 20 capítols, que estan estructurats en 4 parts, aquestes són:

 • Les aportacions de les neurociències a la psicologia i la pedagogia
 • Anatomofisiologia del sistema nerviós central
 • Neuropsicologia cognitiva
 • La neurodidàctica.

A continuació pots trobar algunes de les obres que ha escrit Jesús María Nieto Gil:

 • Aprovechamiento didáctico de Internet. Madrid: CCS. (2008)
 • Cómo evitar o superar el estrés docente. Madrid: CCS. (2006).
 • Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje. Madrid: CCS. (2005)
 • Estrategias para mejorar la práctica docente. Madrid: CCS. (2004)
 • Cómo enseñar a pensar: los programas de desarrollo de las capacidades intelectuales. Madrid: Escuela Española. (1997)